CV

Andres Anvelt

30. september 1969

Skype: kartandres05

Facebook Andres Anvelt

Üldine:

34 aastat praktilist karjääri õiguskaitses, riigikaitses, valitsuses, Riigikogus, eraettevõtluses ja rahvusvahelistes projektides. Haldusjuhtimise ja õigusteaduste magister, Föderaalse Juurdlusbüroo Akadeemia vilistlane (Quantico, Virginia , USA). Omad kõrgetasemelisi oskuseid taktikalise, strateegilise ja poliitilise juhtimise alal, finantsilist ja organisatsioonilist juhtimisoskusi ja rahvusvahelist juhtimis- ja projektikogemust.

Hariduskäik:

2003 – Tallinna Tehnikaülikool, Haldusjuhtimise magister (MPA)

2000 – Tartu Ülikool, Bakalaureus (võrdsustatud õigusteaduse magistriga)

1999 – University of Virginia, krimimaalõiguse kursus. 15 AP

1989 – Tallinna Miilitsa Erikeskkool, keskastme jurist

1987 – Tallinna 21. Kool, keskharidus + helitehniku 3 kat.

Täienduskoolitused:

2007 – Kaitseväe Lahingukool, Rühmaülemate baaskursus

2007 – Kaitseministeerium, Kõrgemad riigkaitse kursused

2002 – FJB Akadeemia, Kriisiolukordade politseitegevus

2001 – E-Quality juhtimiskoolitus, Juhtimine ja eestvedamine

2000 – FJB Akadeemia, plahvatussündmuskoha uurimine

1999 – FJB Akadeemia, õiguskaitse juhtimise 11-kuuline kursus kõrgemale tasemele

1999 – DEA Akadeemia, Narkootikumide vastane politseitöö

1999 – EL komisjon, Falcone programm, Politseiagendid ja katteoperatsioonid

1996 – FJB Akadeemia, uurimistaktika

1995 – FJB Akadeemia, organiseeritud kuritegevuse ja finantskuritegude uurimine

1995 – SWEDINT, rahvusvaheline ÜRO tsiviilpolitsei koolitus

1994 – Rootsi politsei väljaõppekeskus, praktiline inglise keel

1993 – Rootsi Politsei Ülikool, ülekuulamistehnika

Töökäik:

Alates 01/2019 – A.A. Consulting OÜ tegevjuht ja omanik (õiguslikud, suhtekorralduslikud nõustamised, konsultatsioonid ja koolitused, riskianalüüside koostamised jm tegevused, rahvusvaheline ja siseriiklik tegevus)

Alates 01/2020 – 03/2024 Powerhouse OÜ koostööpartner (suhtekorraldus ja kommunikatsioon)

02/2019 – 03/2022 vanem strateegiline nõunik, UNOPS ( ÜRO Projektiteenistus) õiguskaitsereformid Ukrainas projekt Pravo Police

11/2016 – 11/2018 Eesti Vabaiiri siseminister

03/2015 – 11/2018 Riigikogu XIII koosseisu liige, Riigikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees

03/2014 – 03/2015 Eesti Vabariigi Justiitsminister

03/2011 – 03/2015 Riigikogu XII koosseisu liige, Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees

02/2007 – 03/2011 – Kaitseväe Peastaap, Kaitseväe juhata nõunik ( riigi- ja kaitseväe julgeolek)

12/2004 – 06/2006 – Sisekaitseakadeemia, Politseikolledži direktor, Politsei peadirektori asetäitja (operatiivne, finantsiline ja strateegiline juhtimine, rahvusvahelised suhted ja kommunikatsioon, Euroopa Politseikolledži nõukogu liige)

01/2001 – 09/2003 – Keskkriminaalpolitsei direktor, asedirektor ( strateegiline ja finantsiline organisatsiooni juhtimine, rahvusvahelised suhted, meedia kommunikatsioon jm)

07/1993 – 01/2001 – Keskkriminaalpolitsei keskastme juht, alates 1996 organiseeritud kuritegevuse vastase osakonna juht, varasemalt talituse juhina.

11/1987 – õppeasutuse kadett, kriminaalpolitsei (jälituse) operatiivtöötaja, inspektor

Täiendavad tööalased tegevused:

10/2009 – 03/2011 – Tallinna linnavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni esimees

02/2005 – 08/2005 – Jordaania Rahvusvaheline Politsei Väljaõppekeskus (JIPTC), koolitaja, Eesti kontingendi juht

12/2003 – 06/2006 – CEPOL Euroopa Politseikolledži nõukogu liige

06/2017 – 12/2017 – Õigus- ja siseasjade Euroopa Nõukogu president (Eesti eesistumine EU 2017)

Alates 2022 – Sisekaitseakadeemia külalislektor

1985 – Eesti Telefilm, helioperaatori assistent

1984 – Tallinna Autoremondi- ja katsetehas, meistri õpilane

Keeleoskus:

Emakeel – eesti

Keeled – kirjakeel / suhtluskeel / arusaamine

Inglise – väga hea / väga hea / väga hea

Vene – väga hea / väga hea / väga hea

Soome – algaja / kesktase / hea

Ukraina – puudub / algaja / kesktase

Organisatsiooniline kuuluvus:

FJB Akadeemia vilistlaste ühendus (FBINAA)

Eesti Reservohvitseride Kogu

Eesti Kirjanike Liit

Täiendav info:

On avaldanud mitmeid publikatsioone õigusteaduslikes väljaannetes, samuti rohkelt arvamus- ja temaatilisi artikleid mitmetes ajakirjandusväljaannetes. Esinenud paljudel rahvusvahelistel ja siseriiklikutel konverentsidel ja seminaridel.

On olnud mitmete kodumaiste ja välismaiste mängu- ja dokumentaalfilmide konsultant.

On autasustatud rea erinevate riiklike ja ametkondlike (politsei, kaitsevägi, siseministeerium jt) teenetemärkidega.

Riiklik teenetemärk:

Kotkaristi hõberist – 2003

Huvi- ja muud tegevused:

Ekstreemmatkad (Kiliminjaro vallutamine 2006 5895 m)

Sukeldumine (Padi OWD)

Ilukirjandus ja filmindus

Avaldanud:

Organiseeritud kuritegevuse õppematerjal kõrgkoolidele, autor 2001

„Punane elavhõbe“, romaan, autor 2007 (vene keeles 2009)

„Punane elavhõbe“, täispikk mängufilm, stsenarist, 2009

„Direktor. Ühe turu erastamise lugu“, romaan, autor 2011 (vene keeles 2013)

„Reetur“ Elisa/ETV koostootmise põnevusseriaal 2019-2023, 3 hooaega, 18 osa. Idee autor ja stsenaariumi konsultant.