Konsultatsioonide ja nõustamiste praktilised allikad:

 • Politseitöö ja kriminaalmenetluse praktika (sealhulgas jälitustegevuse korraldus) 15 aastat (Keskkriminaalpolitsei);
 • Poliitika kujundamine ja poliitiliste otsuste menetluse erinevad tasemed 10 aastat (KOV/Riigikogu/Vabariigi Valitsus);
 • Rahvusvaheline projektijuhtimine ja riskianalüüs 15 aastat (ÜRO Projektide teenistus, muu poliitiline ja ametkondlik välissuhtlus, suhtekorraldus, Euroopa eesistumise siseministrite nõukogu töö juhtimine, väliskoolituste läbiviimine avalikus sektori, kodanikuühenduste ja sisejulgeoleku temaatikas);
 • Suhtekorraldus, kommunikatsioonialased ja juriidilised konsultatsioonid, koolituste läbiviimine 5 aastat (partnerluse, koostöö ja ettevõtte omaniku vormis)

Haridus:

 • Tartu Ülikool 2000 bakalaureus: õigusteadus (magistri kvalifikatsioon)
 • Tallinna Tehnikaülikool haldusjuhtimise teadusmagister 2003
 • FBI Akadeemia (Quantico, Virginia, USA) : õiguskaitseasutuste juhtimine, meedia koostöö ja menetlustaktikad 1999.

Võrgustikud:

 • Lai rahvusvaheline koostööpartnerite võrgustik (õiguskaitseasutused, eradetektiivindus, turvaettevõtted)
 • Laiapõhjaline poliitiline koostöövõrgustik Euroopa valitsusringkondades.
 • Valdkondlik koostöövõrgustik Ida-bloki riikides (Ukraina, Kasahstan, Gruusia jt.).

Nendest valdkondadest tulenevalt on konsultatsioonide, koolituste ja nõustamiste suunad:

 • Praktiline nõustamine erinevates kriminaal- ja haldusasjades, sealhulgas koostöös advokaadibüroodega (tõendite hindamine sealhulgas jälitustegevuse sisu ja seaduslikkus), halduspraktika analüüs ja hindamine, kuriteokaebuste koostamine ja vajadusel klientide esindamine erinevates instutsioonides. Kliendile vajaliku turvavõrgustiku loomine ja selle tegevuse korraldamine.
 • Poliitikate kujundamine ja otsuste lobeerimine, koostöö poliitiliste erakondade, valitsusasutuste ja poliitilise juhtkonnaga erinevatel tasemetel, kliendi huvide esindamine ja klientidele sobilike käitumismustrite ettevalmistamine. Läbirääkimiste korraldamine ja kliendi huvides kokkulepete (kompromisside) sõlmimine. Vastavasisuliste suhtekorralduslike projektide juhtimine.
 • Kliendisuhete korraldamine meediaga, meediaplaanide koostamine ja elluviimine, kommunikatsiooniprojektide juhtimine, nende sünkroniseerimine erinevate menetluskäikude ja arengutega, kliendi imidži kujundamine, meediakäitumise koolitused.
 • Riskianalüüside koostamine, riskide ennetamine, taustakontroll (sh rahvusvaheline) ja riski/turvaauditite läbiviimine klientidele.
 • Rahvusvaheline koostöö ja rahvusvaheliste kliendisuhete korraldamine, sealhulgas ka rahvusvaheline suhtekorraldus, rahvusvaheline lobitöö.
 • Tele- ja filmiprojektide konsulteerimine praktilistes valdkondades.